Asoc. Medioambientais

Museo da Natureza, rúa Méndez Núñez, 11, CP 15401. Apto. De Correos 356
981 352 820 / 616 388 935
sghn@teleline.es

Centro Cívico de Caranza, 2ª planta. Avenida de Castelao s/n. Apdo. Correos 481.15480 Ferrol
981 431 549 / 649 779 774
spinheiro@terra.es (presidente de ADEGA-Trasancos)
lodergz@gmail.com (secretario de ADEGA -Trasancos)

ferrol@verdegaia.org
636 958 728

  • Unión Ferrolana de Ornitoloxía
Rúa San Diego 19-26 Soto,15401

  • Asociación en Defensa dos Dereitos dos Animais
Rúa Carmen 22-24, 15402. 981 351 120

  • Asociación Amigos do Can
Rúa San Francisco 40, 2º 15401

Tlfo: 617 040 992