GALEGO


FERRAMENTAS
 
CORRECTORES:
CORRECTOR ORTOGRÁFICO EN LIÑA DO GALEGO. ORTOGAL
A Universidade de Vigo ten en marcha OrtoGal e podemos acceder a el a través da rede.
http://sli.uvigo.es/corrector

CURSOS DE GALEGO:
CELGA
Neste apartado da páxina da Secretaría Xeral de Política Lingüística atoparedes toda a información sobre os CELGA (sistema de certificación de lingua galega adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas).
http://www.xunta.es/linguagalega/celga
CURSO DE GALEGO
Curso multimedia de galego de nivel intermedio dirixido a falantes de castelán. Non está adaptado ao cambio normativo.
http://e-galego.cesga.es/inicio.htm
GALINGUA
Curso interactivo para a autoaprendizaxe da lingua galega.
http://www.edu.xunta.es/galingua

DICIONARIOS:
DICIONARIO DE GALEGO IR INDO
http://digalego.com/diccionario/html/index.php
DICIONARIO DA REAL ACADEMIA GALEGA
http://www.realacademiagalega.org/dicionario
DICIONARIO ELECTRÓNICO ESTRAVIZ
Nova versión do máis completo dicionario galego na rede. Non segue a normativa ortográfica oficial.
http://www.estraviz.org
DICIONARIO VISUAL INTERACTIVO
Creado para que o alumnado procedente do estranxeiro explore os escenarios do contorno educativo e aprenda os termos máis comúns.
http://www.edu.xunta.es/contidos/dicionariovisual/dicionario.html

DICIONARIOS E LÉXICOS TEMÁTICOS
DICIONARIO DA VESTIMENTA TRADICIONAL GALEGA
http://dvtg.msoutopico.es
DiGaTIC. DICIONARIO GALEGO DAS TIC
O primeiro dicionario enciclopédico galego sobre novas tecnoloxías que dispón de máis de catro mil termos e que se pode consultar na rede. Ademais ofrece unha utilísima serie de enlaces de interese.
http://www.digatic.com.
VOCABULARIOS TEMÁTICOS
http://www.xunta.es/linguagalega/dicionarios_e_lexicos2

DICIONARIOS BILINGÜES
DICIONARIO CLUVI INGLÉS-GALEGO
No Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo atopamos este dicionario en liña que nos permite traducir directamente do inglés ao galego e viceversa.
http://sli.uvigo.es/CLIG/clig.html
DICIONARIO GALEGO-ALEMÁN
http://193.147.87.248/dicionario/index.php

TRADUTORES:
LUCY KWIK TRANSLATOR
Permite traducir textos curtos e webs do inglés e do castelán ao galego e viceversa.
http://www.lucysoftware.com/cms/front_content.php?idcat=45
OPENTRAD.
Sistema de tradución automática en código aberto deseñado inicialmente para todas as linguas do Estado e de uso gratuíto. Actualmente está dispoñible a tradución bilateral do galego co castelán, co inglés e co portugués.
http://www.opentrad.org
TRADUCÍNDOTE
Tradutor gratuíto de documentos .odt, OpenOffice, ás diferentes linguas do estado, inglés e portugués.
http://www.traducindote.com
TRADUTOR APERTIUM
Tradutor español-galego e galego-español de textos, ficheiros e sitios web.
http://sli.uvigo.es/tradutor
TRADUTOR DA XUNTA
Ferramenta de tradución automática castelán-galego, francés-galego e catalán- galego que permite a consideración da totalidade da oración no proceso de tradución. O acceso é aberto e gratuíto, cun volume limitado (2.500 caracteres). As entidades públicas dispoñen de licenzas que permiten un volume maior de tradución.
http://www.xunta.es/tradutor
TRADUTOR DO INSTITUTO CERVANTES
Permite traducir até 10.000 palabras do español ao galego e do galego ao español.
http://traductor.cervantes.es

OUTROS RECURSOS:
CONSULTAS LINGÜÍSTICAS
A Secretaría Xeral de Política Lingüística ten na súa páxina a área de asesoramento lingüístico, que atende calquera consulta relacionada coa lingua galega (sobre fonética, ortografía, morfoloxía, sintaxe…) ou de carácter terminolóxico, en colaboración co Servizo de Terminoloxía da Real Academia Galega (Termigal).
http://www.xunta.es/linguagalega/consultas_linguisticas
CONXUGADOR CILENIS
A empresa Cilenis elaborou este conxugador verbal que nos ofrece a posibilidade de conxugar os verbos en galego e portugués.
http://conxugador.cilenis.com/index.php
DICIONARIO DE PRONUNCIA DA LINGUA GALEGA
Dicionario impulsado polo ILG que permite escoitar a palabra desexada no galego estándar nun rexistro formal.
http://ilg.usc.es/pronuncia
DÚBIDAS LINGÜÍSTICAS
Neste blog podedes esclarecer algunhas dúbidas lingüísticas moi frecuentes.
http://www.blogoteca.com/dubidas
GALAPPS
ConxuGalego, DicionarioGalego e TradutorGalego son as ferramentas lingüísticas da suite GalApps que están dispoñíbeis para móbiles Android e para iPhone e iPad.
http://galapps.es
GALEGO PARA DOCENTES
Ferramentas para a aula seleccionadas por Xosé Antón Vicente Rodríguez (CEFORE de Pontevedra).
http://centros.edu.xunta.es/cfr/pontevedra/antonvicente/index.htm
NORMAS ORTOGRÁFICAS E MORFOLÓXICAS DO IDIOMA GALEGO
Neste enderezo podemos consultar e descargar en PDF esta publicación.
normas_galego.pdf
RECURSOS PARA O GALEGO
Web da Deputación da Coruña, que nos ofrece unha interesante selección de correctores, dicionarios, vocabularios, tradutores, gramáticas e manuais dispoñíbeis na rede.
http://www.recursosparaogalego.com
VOLGA
Vocabulario Ortográfico da Lingua Galega permite saber se un termo é correcto ou non ou, no caso de selo, se existen sinónimos preferibles no seu lugar.
http://www.realacademiagalega.org/recursos-volg